Госпожи и Господа,

Приложено Ви изпращаме, Заповед на г-н Красен Кралев – Министър на младежта и спорта
и Указание за необходимите противоепидемични мерки при провеждане на спортни занимания на закрито.

Двата документа трябва да се поставят на видно място в залите.

Указание до СК Ковид 19

Заповед спорт на закрито

Пожелаваме Ви Здраве и успехи в тренировъчната Ви дейност.

С уважение,

Стефан Китов
Председател на БФТМ

Може да харесате още...