Държавни първенства за ветерани – 2020

Държавно индивидуално първенство, 11 до 13 септември 2020 година/петък, събота и неделя/ в спортната зала/ балона/ на КК „Албена”

Наредба ДИП ’20

Държавно Отборно първенство, 25 до 27 септември 2020 година/петък, събота и неделя/ в залата на СКТМ „Родопи”- Момчилград

Наредба ДОП ’20

Госпожи и Господа,

Приложено Ви изпращаме, Заповед на г-н Красен Кралев – Министър на младежта и спорта
и Указание за необходимите противоепидемични мерки при провеждане на спортни занимания на закрито.

Двата документа трябва да се поставят на видно място в залите.

Указание до СК Ковид 19

Заповед спорт на закрито

Пожелаваме Ви Здраве и успехи в тренировъчната Ви дейност.

С уважение,

Стефан Китов
Председател на БФТМ

Госпожи и Господа,

Прилагаме Списък на вписаните СК в Регистъра на ММС-2020 към 19 май 2020 /виж сайта на ММС „Регистри“/

Обръщаме Ви внимание, че клубове посочени в списъка, които не са вписани в Търговския регистър задължително до 15 август трябва да се регистрират в ТР, като в Устава не трябва да е написано в раздел „Членове“ както и в целия Устав – “ юридически лица“.

Промяна на Устав става чрез провеждане на Общо събрание.

Клубове посочени в списъка които не са вписани в ТР съгласно новият закон за спорта, не могат да бъдат картотекирани
за участие през спортно – състезателната 2020/2021г.

С поздрави, и се пазете!

Михаил Фролошки
Мениджър спортна дейност към БФТМ
Bulgarian Table Tennis Federation
Tel +359 2 930 0607