Финансово подпомагане 2018

На вниманието на спортните клубове

Дами и господа,

До 15 декември 2017 г. спортните клубове да представят
във федерацията на хартиен носител и по електронен път
Приложение 2 – Заявление за финансово подпомагане за дейността със средства от ММС за 2018 г.

Документи Финансово подпомагане 2018 г.

Таблица

С уважение,

Цветомир Цонев
Генерален секретар на БФТМ

Може да харесате още...