Отлагане на първевство 2020

На вниманието на участниците в първенствата през м.Април 2020г.
Госпожи и Господа,
Във връзка с приетото решение на Народното събрание от днес 13.03. Ви
информираме, че състезанието съгласно спортния календар до 13 Април 2020г.
се О Т Л А Г А Т!
Ще следват и други указания!
С уважение,
Михаил Фролошки

Мениджър спортна дейност към БФТМ

Bulgarian Table Tennis Federation

Tel +359 2 930 0607

Може да харесате още...