На внимание на спортните клубове:

Напомняне

 1. Съгласно подписани Договори за Финансово подпомагане от ММС от спортните клубове за 2014 г. Ви напомняме, че до 30 януари 2015 г. трябва да бъдат представени в Министерството на младежта и спорта следните отчетни документи/ същите може да изтеглите от сайта на ММС/, както следва:
  • Съдържателен отчет за изпълнението на проекта по Програма за развитие на спортните клубове през 2014 г. – ТУК!
  • Приложение към финансовия отчет за изпълнение на проект по Програма за развитие на спортните клубове през 2014 г. Попълва се и – Опис на документите. – ТУК!

  При изпращане от Спортните клубове на документите до ММС, задължително с ПИСМО / №, дата, подпис и печат /.

  ВАЖНО! Спортни клубове, които не представят посочената информация в посочения срок съгласно Нормативните документи на ММС възстановяват получените средства за 2014 г.

 2. Спортен календар 2015 г. – Пролет! – ТУК!
 3. За участие в Държавното индивидуално първенство за мъже и жени до 11 февруари 2014 г. 23.55 ч. Спортните клубове задължително изпращат по електронен път до Администрацията на БФТМ: – Заявка на „БЛАНКА” надлежно попълнена за участие в:- индивидуално мъже, индивидуално жени, двойки мъже, двойки жени и смесени двойки, както и сканирано платежно Нареждане удостоверяващо превод на такса участие, 30 лева на състезател.

  Бланката може да се копира от сайта на федерацията!

  След посочената дата и час Заявки няма да се приемат.

 4. На 18 февруари/сряда/ 2015 г. в 18.00 ч. в Министерството на младежта и спорта ще бъде хвърлен Жребии съгласно Ранглистата за мъже и жени към 31 януари 2015 г., както следва:
  • квалификации мъже – групи
  • квалификации жени – групи
  • основна схема мъже и жени / 16мъже и 16 жени/
  • двойки мъже, двойки жени и смесени двойки
 5. На 20 февруари 2015 г. Спортните клубове заявили участие в Държавното индивидуално първенство ще получат по електронен път от Администрацията подробна Програма – зала, маса и час на провеждане на срещите по дисциплини!

Администрация на БФ Тенис на маса
19 януари 2015 г.

Може да харесате още...