За БФТМ

Управителен съвет на БФТМ

Стефан Александров Китов – Председател
Иван Цветков Иванов – член
Валентин Георгиев Трифонов – член
Илиян Радков Шопов – член
Иван Георгиев Александров – член
Галина Стоянова Очева – член
Белчо Бойчев Иванов – член
Красимир Петров Симеонов – член
Севдалин Николов Вълнаров – член