ПРОГРАМА 2021 – 2024 г. и ОБРАЗЕЦ 12

ПРОГРАМА

Българска федерация

по тенис на маса   

2021 – 2024

 1. Обръщение

В исторически план тениса на маса в България е присъствала значимо и запомнящо се в семейството на европейския и световен тенис на маса! През годините треньори, ръководители и деятели са оставили с имената си в историята на този прекрасен, красив спорт. И в България, и в Европа и света българският тенис на маса не само оцеля през тези близо 90 години от създаването му, но успя да съхрани своята масовост и високо спортно майсторство. Тениса на маса успя да оцелее и в най-тежките години за българския спорт, в тежкия период на преход и кризи благодарение на любовта, всеотдайността, компетентността и отговорността на треньорите и специалистите, работещи в България.

 

 

 1. Въведение

Стратегията на Българска федерация по тенис на маса определя основните  цели, задачи и направления за осъществяване на държавната и клубната политика в тениса на маса за високо спортно майсторство (олимпийски игри 2024; световни и европейски първенства), както и за популяризирането й пред обществеността (масов спорт). Задълбоченият анализ на състоянието на тениса на маса в България ни даде основание да изведем следните  заключения:

 • Все по-трайна тенденция за съществени пропуски в организацията и обмена на информация на административно ниво – от една страна, между БФТМ и всички български клубове, БФТМ и международните ни структури ИТТФ и ЕТТЮ, а от друга, липса на синхрон между Управителен съвет, Съдийска комисия и Треньорска комисия.
 • Загуби на национално ниво – незадоволителни резултати на държавни първенства,  неинформираност на треньори, съдии и деятели, работещи в областта на тениса на маса за актуалните и съвременните изисквания.
 • Липса на заинтересованост от страна на обществеността и медиите.
 • Недостатъчно държавно финансиране.
 • Загуба на кадри (треньори, състезатели и т.н.).
 1. Мисия

Мисията  на БФТМ е да подпомогне изграждането и развитието на  специалистите и спортистите в тениса на маса в България в посока постигане на високи резултати на големи спортни форуми, както да подпомогна масовия ни спорт в следния ред :

 • Летни олимпийски игри 2024
 • Младежки олимпийски игри
 • Световни първенства
 • Европейски първенства
 • Балканско първенстгво
 • Световни купи
 • Международни турнири с традиции, организирани от български и чуждестранни клубове
 • Държавни първенства
 • Училищни първенства

Да съдейства на спортните клубове за тяхното цялостно развитие чрез работа с министерството на спорта, спортния тотализатор, общините,  държавните институции по региони, както и финансирането, материалното и техническото им оборудване, информационното и  методическото съдействие.

 

 1. Цели
  • Повишаване на нивото на работа като цяло в спортните клубове, а оттам и на национално ниво.
 • Финансово подпомагане на клубовете чрез ММС, спортния тотализатор, общините по региони.
 • Експертна помощ и съдействие при изготвяне на проекти.
 • Методическа и организационна помощ на клубовете за повишаване на квалификацията на кадрите.
  • Масовизиране на тениса на маса като основна социална задача.
 • Създаване на комисия към БФТМ „Тенис на маса за всички“.
 • Изготвяне на програми за занимания с тениса на маса в различни възрастови групи.
 • Обучение на инструктори по програмата.
 • Осигуряване на спортен календар за различни възрастови групи.
  • Призово класиране на национални отбори в европейски и световни първенства, както и на Олимпийски игри 2024, Париж, Франция.
 • Създаване на единна програма за развитието на националните състезатели и състезателки в клубовете и националните отбори в различните възрастови групи.
 • Изработване на правила и регламенти за селекция и подбор на национални състезатели, състезателки и треньори в различните възрастови групи.
 • Цялостно научно и медицинско осигуряване (превенция, осигуряване, контрол, възстановяване) на състезателите от националните гарнитури.
 • Финансово обезпечаване на цялостния учебно-тренировъчен процес, включително на Международния календар и необходимите състезания за максимално правилно осъществяване целите на националните отбори.
 • Подобряване материалната база на националния отбор.
  • Въвеждане на съвременни програми и методики за научно, медицинско и информационно осигуряване на дейността.
 • Създаване на медицинска и научна комисия и разработване на програма за медицинско и психологическо осигуряване.
 • Създаване на необходимата материална база и привличане на водещи специалисти.
 • Стимулиране на превантивната и образователната дейност с оглед запазване на физическото и психичното здраве на състезателите.
  • Осъвременяване и оптимизиране на методиката за спортна подготовка.
  • Разработване и реализиране на национални и европейски проекти и програми.
  • Изработване на ясни правила и регламенти за дейността на БФТМ.
  • Разширяване на международната дейност.
 • Участие на наши специалисти в международните структури на ИТТФ, ЕТТЮ и БТТЮ.
 • Провеждане на треньорски семинари с участието на лектори от България и други страни.
 • Провеждане на семинар – Левъл 1 и Левъл 2 за треньори, както „Евро училище” за талантливи деца под егидата на Международната и европейска федерации, както и провеждане на изпити за международни съдии.
 • Организиране и провеждане на значими международни прояви в България (световни първенства, европейски първенства, световни купи и международни турнири).
 • Провеждане на Международен съдийски семинар в България с участие на чуждестранни съдии.
 • Контролни състезания на националните ни отбори
 • Провеждане на съвместни лагери на националните ни отбори в България с други страни.
 • Подобряване на работата с чуждестранни медии и лицензирани фотографи към МФТМ.
  • Финансиране

Финансирането на цялостната дейност на БФТМ ще се осъществява по две основни направления:

 • Министерство на младежта и спорта.
 • Собствени приходи (спонсори, програми по европейски проекти, средства от общини по региони, рекламни артикули)
 1. Заключение

Осъществяването на стратегията за развитието на българския тенис на маса във всичките й аспекти е дълготраен процес, който трябва да доведе до постигането на основните цели на нашия спорт – отстояването на позициите на международното поле, запазване идентичността, силата и  традициите на българския тенис на маса, популяризирането на спорта и увеличаване броя на занимаващите се с него. Това изисква отговорност от всеки нас, обединяване на усилията, любовта и таланта на всеки в името на бъдещето на тениса на маса в България.

 

Утвърдил:

 

Стефан КИТОВ

Председател на БФ Тенис на маса

 

Образец_12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да харесате още...