Клубове в София и Софийска област

Спортни Клубове в град София

Име: СКТМ “Дигеста Профиспорт 2007” – София; e-mail:digesta_consult@mail.bg
Име: СКТМ “Мадлен” – София; e-mail:ivo_i@mail.bg;
Име: КТМ “НСА” – София; e-mail:НСА;
Име: ПСКТМ “Фролош” – София; e-mail:mfrolosh@abv.bg; web:Фролош
Име: СК “Надежда – 2010” – София; e-mail:sc_nadejda2010@abv.bg; Надежда-2010
Име: СКТМ “Локомотив” – София; e-mail:; Локомотив
Име: СКТМ “Лъки спорт” – София; e-mail: ; e-mail:dimitar_iglev@abv.bg
Име: СКТМ “Део” – София; e-mail: ; e-mail:deian_georgiev@abv.bg
Име: СКТМ “Мега спин” – София; e-mail: ; e-mail:petar.karadjov@gmail.com; Мега спин
Име: СКТМ “Спорт старс” – София; e-mail: ; e-mail:s_c_s_s@live.com
Име: СКТМ “Младост” – София; e-mail: ; e-mail:sktm_mladost_sf@yahoo.com

Спортни Клубове в Софийска област

Име: СК “Стоян Николов” – Златица; e-mail:sk_stoyan_nikolov@abv.bg; Златица
Име: СК “Пирдоп 2000” – Пирдоп; e-mail:g.georgiev_7311@yahoo.com