ДИП ДО 10 Г – ПРОМЯНА!!!

На внимание на спортните клубове!

Информираме Ви, че поради провеждане на друго състезание
на 19-20 май в град Панагюрище, ДИП до 10 г. ще се проведе на
08-10 юни 2018 г.
В зависимо от броя на участницитесъстезанието ще се проведе в три или два дни, съгласно Програма.

Администрация БФТМ

Може да харесате още...