Актуални програми на ММС за 2017 година

Aктуални програми на министерство на младежта и спорта

Програма “Спорт за децата в свободното време” 2017 г..
Краен срок за подаване на документи до 17.30 часа на 10 декември 2016 година!

“Програма за развитие на спортните клубове за 2017”
Краен срок за подаване на документи до 17.30 часа на 15 януари 2017 год.!

Програма “Спорт за деца в риск” 2017 г..
Краен срок за подаване на документи до 17.30 часа на 16 януари 2017 година!

Програма “Спорт за децата в детските градини” 2017 г..
Краен срок за подаване на документи до 17.30 часа на 20 януари 2017 година!

Програма “Децата и спортният клуб” 2017 г..
Краен срок за подаване на документи до 17.30 часа на 15 февруари 2017 година!

Може да харесате още...