За БФТМ

Управителен съвет на БФТМ

Стефан Александров Китов – Председател
Белчо Бойчев Иванов – член
Валентин Георгиев Трифонов – член
Галина Стоянова Очева – член
Иван Цветков Иванов – член
Илиян Радков Шопов – член
Иван Георгиев Александров – член
Иван Драганов Шиляшки – член
Тургай Али Мустафа – член

Управителният съвет е избран на Общо събрание на 17 октомври 2015 г.