Общо събрание

На вниманието на спортните клубове
членове на БФ Тенис на маса
Госпожи и Господа,
Информирам Ви, че поради извънредното положение до 12 Април т.г. провеждането на Общо събрание насрочено за 11 Април 2020г. се Отлага.
Пожелавам Ви Здраве и късмет на Вас и Вашите семейства
и се пазете!.
С уважание,
Стефан Китов
Председател на БФТМ
Bulgarian Table Tennis Federation
Tel +359 2 930 0607

Отлагане на първевство 2020

На вниманието на участниците в първенствата през м.Април 2020г.
Госпожи и Господа,
Във връзка с приетото решение на Народното събрание от днес 13.03. Ви
информираме, че състезанието съгласно спортния календар до 13 Април 2020г.
се О Т Л А Г А Т!
Ще следват и други указания!
С уважение,
Михаил Фролошки

Мениджър спортна дейност към БФТМ

Bulgarian Table Tennis Federation

Tel +359 2 930 0607

Отлагане на състезания!!!

На внимание на участниците в първенствата
на 28 март 2020г. – “А” и “Б” групи мъже и “А” групи жени – Северна и Южна България
На вниманието на участниците в първенствата
на 28 март 2020г. – мъже – “В”, “В-1” и “В-2” – четирите зони
Госпожи и Господа,
Във връзка с приетото решение на Народното събрание от днес 13.03. и Заповед Zap_RD-09-213_13.03.2020 , Ви информираме, че състезанията съгласно спортния календар за м. Март
– 28/29/ март 2020г. се ОТЛАГАТ.
Първенството на 21-22 март – “В” група мъже – Югоизточна България също се ОТЛАГА!
Ще следват и други указания!
С уважение,
Михаил Фролошки

Мениджър спортна дейност към БФТМ