Госпожи и Господа,

Приложено Ви изпращаме, Заповед на г-н Красен Кралев – Министър на младежта и спорта
и Указание за необходимите противоепидемични мерки при провеждане на спортни занимания на закрито.

Двата документа трябва да се поставят на видно място в залите.

Указание до СК Ковид 19

Заповед спорт на закрито

Пожелаваме Ви Здраве и успехи в тренировъчната Ви дейност.

С уважение,

Стефан Китов
Председател на БФТМ

Госпожи и Господа,

Прилагаме Списък на вписаните СК в Регистъра на ММС-2020 към 19 май 2020 /виж сайта на ММС “Регистри”/

Обръщаме Ви внимание, че клубове посочени в списъка, които не са вписани в Търговския регистър задължително до 15 август трябва да се регистрират в ТР, като в Устава не трябва да е написано в раздел “Членове” както и в целия Устав – ” юридически лица”.

Промяна на Устав става чрез провеждане на Общо събрание.

Клубове посочени в списъка които не са вписани в ТР съгласно новият закон за спорта, не могат да бъдат картотекирани
за участие през спортно – състезателната 2020/2021г.

С поздрави, и се пазете!

Михаил Фролошки
Мениджър спортна дейност към БФТМ
Bulgarian Table Tennis Federation
Tel +359 2 930 0607

Общо събрание

На вниманието на спортните клубове
членове на БФ Тенис на маса
Госпожи и Господа,
Информирам Ви, че поради извънредното положение до 12 Април т.г. провеждането на Общо събрание насрочено за 11 Април 2020г. се Отлага.
Пожелавам Ви Здраве и късмет на Вас и Вашите семейства
и се пазете!.
С уважание,
Стефан Китов
Председател на БФТМ
Bulgarian Table Tennis Federation
Tel +359 2 930 0607

Отлагане на първевство 2020

На вниманието на участниците в първенствата през м.Април 2020г.
Госпожи и Господа,
Във връзка с приетото решение на Народното събрание от днес 13.03. Ви
информираме, че състезанието съгласно спортния календар до 13 Април 2020г.
се О Т Л А Г А Т!
Ще следват и други указания!
С уважение,
Михаил Фролошки

Мениджър спортна дейност към БФТМ

Bulgarian Table Tennis Federation

Tel +359 2 930 0607