Госпожи и Господа, Приложено Ви изпращаме, Заповед на г-н Красен Кралев – Министър на младежта и спорта и Указание за необходимите противоепидемични мерки при провеждане на спортни занимания на закрито. Двата документа трябва да...

Госпожи и Господа, Прилагаме Списък на вписаните СК в Регистъра на ММС-2020 към 19 май 2020 /виж сайта на ММС “Регистри”/ Обръщаме Ви внимание, че клубове посочени в списъка, които не са вписани в...