Общо събрание

Общо събрание

На вниманието на спортните клубове членове на БФ Тенис на маса Госпожи и Господа, Информирам Ви, че поради извънредното положение до 12 Април т.г. провеждането на Общо събрание насрочено за 11 Април 2020г. се...