ДОП до 15 г.

На вниманието на участниците в
ДОП до 15 г.

Дами и Господа,

Домакините от Момчилград ни информираха,
че поради проблем с настаняването на отборите са възпрепятствани да проведат
състезанието.
Същото ще се проведе в град Пловдив.

С уважение,

Михаил Фролошки
Мениджър спортна дейност към БФТМ